lördag 18 april 200920 000 tecken. Jag kan lika gärna skriva en bok. Om sex, droger, melankoli och romantik. Sluttext i kreativt skrivande.

translation; 20 000 letters. I might as well write a book instead. About sex, drugs, melancholy and romance.

Inga kommentarer: